Levensfase | Tarot

Levensfase

De tarot levensfase kaarten geven je een kijkje in de vier fases in het leven dat u leeft of nog gaat leven. Voor elke levensfase heb je een berekening.

Levensfase één bestaat uit de jeugd, de 0 tot 30 jaar. Gebruik bij elke berekening uw eigen geboortedatum. In dit voorbeeld gebruiken wij 08-04-2000. Zorg dat de uitkomst altijd onder de 21 blijft. Voorbeeld: Is de uitkomst 40? Deel dan 40 : 2 = 20 : 2 = 10. Antwoord is 10.

Berekening : Geboortedag + Maand = Uitkomst
Berekening : 8 + 4 = 12
Uitkomst : Tarotkaart 12 is De Gehangene.

Nu delen we het getal tot een 1 cijfer getal zodat we kunnen zien hoe je je verder kan ontwikkelen na fase een. 12 : 2 = 6. Tarotkaart 6 staat voor De Geliefden. Deze tweede kaart kun je zien als extra steun.

Levensfase twee gaat over de 9 jaar na uw 30e jaar. Zorg dat de uitkomst altijd onder de 21 blijft. Voorbeeld: Is de uitkomst 40? Deel dan 40 : 2 = 20 : 2 = 10. Antwoord is 10.

Berekening : Geboortedag + Geboortejaar = Uitkomst
Berekening : 8 + 2000 = 8 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10
Uitkomst : Tarotkaart 10 is Het Rad van Fortuin.

Levensfase drie gaat over de 9 jaar na uw 40e jaar. Zorg dat de uitkomst altijd 21 of lager is. Voorbeeld: Is de uitkomst 40? Deel dan 40 : 2 = 20 : 2 = 10. Antwoord is 10.

Berekening : Eerste levensfase + Tweede levensfase = Uitkomst
Berekening : 12 + 10 = 22
Uitkomst : Tarotkaart 22 is De Dwaas.

Levensfase vier gaat over de komende 30 jaar na uw 50e jaar en de jaren daarna. Zorg dat de uitkomst altijd 21 of lager is. Voorbeeld: Is de uitkomst 40? Deel dan 40 : 2 = 20 : 2 = 10. Antwoord is 10.

Berekening : Geboortemaand + Geboortejaar = Uitkomst
Berekening : 4 + 2000 = 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6
Uitkomst : Tarotkaart 6 is De Geliefden.

Nu kun je de uitkomsten onder elkaar zetten en de kaarten van uw levensfase zien.

Levensfase een : De Gehangene
Levensfase twee : Het Rad van Fortuin
Levensfase drie : De Dwaas
Levensfase vier : De Geliefden

TarotZwaarden Kaarten
TarotGeschiedenis Tarot