Tarotkaart Keizer

De Tarotkaart Keizer, is op vele vlakken de tegenstelling van de Tarotkaart Keizerin. De Tarotkaart Keizerin is de moederfiguur, de Tarotkaart Keizer is de vaderfiguur, intelligent en kundig over hoe de levensweg als deel van een structuur samen gaan met alle andere mensen. De Keizer heeft een energierijk en machtig hart, zoals iedere vader zou moeten hebben. Hij laat deze kant van zichzelf zien door het opdragen van strenge plichten en rechten. De Tarotkaart Keizer behoed je meer dan de Tarotkaart Keizerin, omdat hij orde in een crisis kan brengen en niets deze orde laat onderbreken. Onder zijn Keizer kleding zit een schild die de Keizer met hoogmoed en eer draagt. Het schild zal je behoeden en wijst naar de Keizer die je altijd zal beschermen. De Tarotkaart Keizer legt uit dat voorbehoud en regels er alleen zijn voor je eigen gesteldheid, want zonder een regel en orde zou er een complete crisis en anarchie heersen. De Keizer staat symbool voor de ferme hand, maar vooral om diegene die onder zijn hof vallen te beschermen. Je hebt dus als het ware een beschermende engel die over je waakt.

Het zijn harde wetten, maar het zijn de wetten van de Keizer. De Tarotkaart Keizer van de grote arcana spoort aan om het te accepteren en niet tegen te stribbelen tegen de rechten en plichten, maar om alles te verdragen. Zie deze Tarotkaart als troostend omwille van onze bedroefdheid ten opzichte van regels, ook al weten we dat de plichten er zijn voor onze bestwil. Deze Tarotkaart dwingt erkenningen af van de rechtssystemen en het goedkeuren van de hogere machten die ons deze regels hebben opgedragen. Indien je vrij snel lastige keuzes dient te maken, dan wil de Tarotkaart Keizer je er op duiden dat het belangrijk is om je focus aan te sterken en goed om je heen te blijven kijken. Deze Tarotkaart brengt je bescherming, assertiviteit en meer vertrouwen in jezelf.


   Tags van Tarotkaart Keizer

Als de Tarotkaart van de Keizer uw aandacht heeft getrokken, zullen deze tarotkaarten u ook zeker interesseren!

De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana

Zon

De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana