Keizer

De Tarotkaart Keizer, is de tegenstelling van de Tarotkaart Keizerin op vele vlakken. De Tarotkaart Keizerin is de moederfiguur, de Tarotkaart Keizer is de vaderfiguur, intelligent in en kundig over hoe de levensweg als deel van een structuur samen gaan met alle andere mensen. De Keizer heeft een energierijk en machtig hart, zoals iedere vader zou moeten hebben, maar hij laat deze kant van zichzelf zien door het opdragen van strenge plichten en rechten. De Tarotkaart Keizer biedt meer behoeding dan de Tarotkaart Keizerin, omdat hij orde in een crisis kan brengen en niets deze orde laat onderbreken. Onder zijn keizer kleding zit een schild die de Keizer met hoogmoed en ere draagt. Het schild wijst naar de behoeding die de keizer zal brengen aan diegene die onder zijn bescherming vallen. De Tarotkaart Keizer legt uit dat voorbehoud en regels er alleen zijn voor je eigen gesteldheid, want zonder een regel en orde zou er complete crisis en anarchies heersen. De Keizer staat symbool voor de ferme hand, maar vooral om diegene die onder zijn hof vallen te beschermen. Je hebt dus als het ware een beschermende engel die over je waakt.

Het zijn harde wetten, maar het zijn de wetten. De Tarotkaart Keizer van de grote arcana spoort aan om te accepteren en niet om ons te tegenstribbelen tegen rechten en plichten, maar om alles te verdragen. Zie deze tarotkaart als troostend omwille van onze bedroefheid ten opzichte van regels, ook al weten we dat de plichten er zijn voor onze bestwil. Deze tarotkaart dwingt erkenningen af van de rechtssystemen en het goedkeuren van de hogere machten die ons deze regels hebben opgedragen. Indien je vrij snel lastige keuzes dient te maken, dan wil de Tarotkaart Keizer je er op duiden dat het belangrijk is om je focus te aan te sterken en goed om je heen te blijven kijken. Deze tarotkaart brengt je beschermingen en assertiviteiten als ook meer vertrouwen in jezelf.


Tarotkaarten die u ook zullen interesseren!

De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana

Zon

De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana