Tarotkaart Oordeel

De Tarotkaart Oordeel wil aankaarten dat er spirituele hergeboortes mogelijk zijn na het einde van jou wereldbeeld. Deze tarotkaart geeft aan dat hergeboortes mogelijk zijn, maar dan zonder slechte gevolgen. Op de dag van het laatste oordeel moet je verantwoordingen afleggen voor je daden en zondes. Wat je gedaan hebt in het verleden heeft gevolgen voor je toekomstbeeld, deze cirkel kan je moeilijk doorbreken. Deze tarotkaart wil je helder maken dat er veranderingen opkomst zijn in je leven, maar niet in negatieve zin. De veranderingen zullen in je eigen armen liggen, jijzelf zal de route en richtingen kunnen bepalen. Je kan de veranderingen zelfs volledig negeren indien je dat zou willen. Maar als je de veranderingen negeert, dan zal je dat op een later ogenblik in je leven moeten afzien en zal je tegen jezelf zeggen 'had ik het maar anders gedaan'. Je kan dus beter wel een keuze maken, deze zijn nodig om op te groeien op spirituele en persoonlijke vlakken.

De Tarotkaart Oordeel verwijdert ook zaken uit je verleden, zodat je met een schone lei kan starten, schuldenvrij en zorgenvrij. Wellicht lijkt dit wel te mooi om waar te zijn en vaak is dat ook het geval. Je moet je geest en gedachtes vrij maken van misvattingen en zondes in het verleden als je wil dat je met een schone lei kan starten. De oordeelkaart toont je dat je moet leren van een fout uit het verleden, maar dat je ze niet je hele levensweg moet meesleuren en dat je juist moet leren van fouten uit het verleden. Laat het verkeerde en negatieve achter je en kijk naar het verschiet vol moed en hoop, klaar om er mee te starten.


   Tags van Tarotkaart Oordeel

Als de Tarotkaart van de Oordeel uw aandacht heeft getrokken, zullen deze tarotkaarten u ook zeker interesseren!

De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana

Zon