Tarotkaart Wereld

De Tarotkaart De Wereld is een tarotkaart die verwijst naar het einde van een lange periode die je succesvol zal afsluiten, een nieuwe periode in je leven zal binnenkort aanbreken. Je zal even de tijd krijgen om te genieten van rust en de batterijen van je lichaam opnieuw op te laden. Alles wat je meegemaakt hebt in het verleden hebben je geestelijk en materieel verrijkt en zal er voor zorgen dat je de nieuwe periode als een ander mens aanvangt: wijzer, rijker, rustiger en meer vastberaden. Je sluit deze periode af omdat je uw doelen en materiële verwachtingen hebt verwezenlijkt.

Lichamelijk krijg je dus een periode van rust, maar de geest en je gedachten, die rusten nooit. Je zal een gelukzalig gevoel van succes voelen, maar tevens zal het ook beginnen knagen om weer aan de slag te gaan.

De Tarotkaart De Wereld is een tarotkaart die vaak promotie of een financiële opportuniteit aankondigt, zaken waar je enkel hebt kunnen van dromen. Je hebt je berg beklommen, maar doordat je nu aan de top staat, krijg je nog meer inzichten op onontgonnen gebieden en kansen die binnen je mogelijkheden liggen.

Het leven is als een cirkel, het einde is weer een nieuw begin, uw toekomst begint nu en het heden eindigt eveneens nu. De Tarotkaart De Wereld is een tarotkaart die wijst naar de eindfase van een langdurige periode die je geslaagd en positief af zal sluiten, een nieuw tijdperk op je levensweg zal vrij snel aanbreken. Je zal even het moment krijgen om te genieten van kalmte en de energieën van je lichaamlijk welzijn opnieuw op te laden. Alles wat je mee gemaakt hebt in het verleden hebben je mentaal en fysiek verrijkt en zal er zorg voor dragen dat je de nieuwe periodes als een ander persoon aanvangt: wijs, rijk, rustig en meer standvastig. Je sluit deze periodes af omdat je uw doelstelling en fysieke verwachting hebt waargemaakt. Fysiek krijg je dus een periode van kalmte, maar de geestelijkheid en je spiritualiteit, die rusten nooit. Je zal een gelukmakend gevoel van successen voelen, maar tevens zal het ook beginnen te hunkeren om weer aan de arbeid te gaan.

De Tarotkaart De Wereld is een tarotkaart die vaak werk of een financiële kansen aankondigt, zaken waar je enkel hebt kunnen van fantaseren. Je hebt je pad bewandelt, maar doordat je nu aan een eind staat, krijg je nog meer inzicht op ongepasseerde wegen en mogelijkheden die binnen je keuzes liggen. Het leven is als een cirkel, het eind is weer een nieuwe start, uw toekomst gaat nu beginnen en het nu eindigt eveneens.


   Tags van Tarotkaart Wereld

Als de Tarotkaart van de Wereld uw aandacht heeft getrokken, zullen deze tarotkaarten u ook zeker interesseren!

De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana
De Grote Arcana

Zon

De Grote Arcana
De Grote Arcana